Οικοσελίδα | Κοινοτικό Συμβούλιο | Ιστορία | Σωματία | Ανακοινώσεις | Εκδηλώσεις | Επικοινωνία ελληνικά | english
 
Επικοινωνία
Στοιχεία και Διεύθυνση Κοινοτικού Συμβουλίου Τρικώμου

Διεύθυνση:
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 31, Νίκολας Κόρτ,
Μέσα Γειτονιά 4003 Λεμεσός

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 54552, 3725 Λεμεσός

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
info@trikomo.org

Τηλέφωνο:
(00 357) 25370165 - (00 357) 99604105

Τέλεφαξ:
(00 357) 25370291

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Trikomo Community Council. All rights reserved. design by dworxstudio.com